SIGN mreža objavljuje video u cilju promovisanja Akademije za održivost

U ljeto 2014 SIGN mreža je zabilježila priče 5 organizacija koje su učestvovale u programu Akademije za održivosti. Video  “dobar ZNAK”  je snimljen sa željom da promoviše iskustva koje su organizacije civilnog društva dobile tokom procesa prikupljanja sredstava u lokalnim zajednicama u kojima one djeluju. On takođe predstavlja rezultat ovog programa – 52 organizacije su sakupile 92.000 eura za realizaciju projekta koji je bio od koristi za cijelu zajednicu. Zabilježili smo priče o uspiješnim inicijativama u Nikšiću, Simin Han, Obiliću, Debaru i Vrnjačkoj banji, uz podršku produkcijske kuće Ciklotron.

Sva prikupljena sredstva su udvostručena od strane članova SIGN mreže – Trag Fondacija (Srbija), Fondacija Mozaik (BiH), Fond za aktivno državljanstvo fAKT (Crna Gora), Centar za institucionalni razvoj – CIRa (Makedonia) i Forum za građanske inicijative – FIQ (Kosovo), kroz finansijsku podršku koja je dodijeljena svakoj od 34 najuspiješnjih organizacija. Tokom 2013-2014, kroz ovaj program, organizacije su primile obrazovnu i finansijsku podršku za prikupljanje sredstava od pojedinaca i privrednih društava u njihovim lokalnim zajednicama. Program “Akademija za održvost” je sproveden unutar projekta “SIGN za održivost” koji je finansijski podržan od strane EU i Balkanski fond za demokratiju.

Program Akademija održivosti je osmišljen u nameri da podrži organizacije civilnog društva da dugoročno rade na svojoj finansijskoj održivosti, kroz orijentisanje na raznovrsne izvore finansiranja i veće uključivanje građana u njihov rad, kao i da uspostave bližu saradnju sa širim krugom potencijalnih donatora u lokalnoj zajednici.