Razvoj filantropije

Građani svjesniji svoje uloge u akcijama za opšte dobro

Građani u Crnoj Gori skloniji da volontiraju i doniraju za opšte dobro, a skoro 70 odsto ispitanika kazali da su i budućnosti spremni da učestvuju u akcijama davanja za opšte dobro. read more

Akademija održivosti

X Bedem fest u okviru AKADEMIJE ODRŽIVOSTI

Uključivanje u Akademiju održivosti značilo je korak dalje u usavršavanju sopstvenih znanja i vještina posmatrano iz ugla jačanja kapaciteta same organizacije. read more